Ayutthaya

Ayutthaya

New York at night

New York at night

Alps

Alps

Ao Phang-nga

Ao Phang-nga

Arizona

Arizona

Bondi Beach

Bondi Beach

Fitz Roy

Fitz Roy

Gotthard Pass

Gotthard Pass

New York

New York

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca

Atlantic Puffin

Atlantic Puffin

Toronto

Toronto

Fördelar med bilder

 • Fördelar med bilder
 • Förlänger uppehållstiden och ökar återbesöksfrekvensen
 • Lägre avvisningsfrekvens på grund av mer bruksvärde
 • Fler intäkter genom högre konvertering
 • Positiva användarsignaler för sökmotorer
 • Ytterligare SEO-trafik från Universal Search Rankings

ytterligare SEO-trafik från Universal Search Rankings

 • Över 1.870 fotografer över hela världen
 • Kvalitetskontroll genom intern bildredaktion
 • Bilder till destinationer, ämnen, POI
 • Önskat motiv utan researchinsats
 • Bilder inkl. text och kartpositioner
 • Överföring av full nyttjanderätt (inte exklusiv)

Via vårt fotografnätverk hittar vi de bästa bilderna för dina landningssidor – kostnadseffektivt och skalbart Du bestämmer via en instruktion motiv, stämning och tekniska krav som format, upplösning, filstorlek och komprimering. Dessutom skriver vi vid behov en kort beskrivande text om bilden. Bilduppdraget kan göras separat eller i kombination med beställningen av det unika reseinnehållet.

Process: Bemyndiga bilder för landningssidor

Kick-off-möte och skapande av instruktion

På ett kick-off-möte bestämmer vi gemensamt motiv och tekniska krav med hjälp av exempelbilder. På så sätt uppstår uppdragsbeskrivningen för fotograferna. Under en testrunda validerar vi de första resultaten och optimerar instruktionen. Den omfattar t.ex:

 • Krav på bildmotivet
 • Kvalitet: Bildupplösning, filstorlek, format
 • Stämning: Väder, årstid, bearbetning
 • Bildens titel och beskrivning
 • Rättsliga upplysningar

Produktion

Över 1.870 fotografer ser uppdragen och lämnar in passande bilder för sina resor och semestrar. Vid behov definierar fotograferna ytterligare nyckelord, taggar och sammanställer en kort bildbeskrivning.

Kvalitetskontroll

TripsByTips-bildredaktion tar på sig kvalitetskontrollen. Den säkerställer att endast bilder som motsvarar definierade krav i instruktionen levereras.

 • Motiv: Bruksvärde, målgruppsinriktning och aktualitet
 • Måluppfyllelse: Skapande av känslor och inspiration
 • Kontinuerlig utbildning av bildredaktörer

Leverans på begäran

Alla bilder kan ses och laddas ner i kundområdet online. Aviseringar meddelar dig om nya bilder som är redo att laddas ned.

 • Enskild nedladdning via länk i kundområdet
 • Bulk-nedladdningslänkar som txt, docx, xlsx, csv, xml, json
 • Automatisk leverans till din CMS via xml-rpc-gränssnitt

Jan Valentin

Senior Vice President & Managing Director | KAYAK Europe

”Semesterbilder och reseguideinnehåll ger den sökande bild av resmålet utan att denne lämnar sidan. Argumentet över innehåll styrker resenären i sitt resbeslut och ökar på så sätt konverteringen.”

Prismodeller

Vi skiljer mellan unika uppdrag och kontinuerligt bemyndigande och levererar nya bilder i en månatlig abonnemangsmodell.

Kontingent modell

 • Flexibelt bemyndigande av bilder enligt aktuellt behov
 • Engångsutrustning av nya och befintliga projekt
 • Tillgodohavande för enskilt behov av bilder

Abo-modell

 • Kontinuerlig produktion enligt månatliga mål
 • Perfekt för löpande publiceringskoncept, t.ex. blogginlägg
 • Hållbar, långsiktig innehållsuppbyggnad

Unikt innehåll för online-turism

Mätbara SEO-resultat och konvertering genom smart publicering av innehåll