Vad betyder sammanslagningen med greatcontent?

Sommaren 2019 slogs TripsbyTips och greatcontent ihop, båda dotterföretag till förlagsgruppen MAIRDUMONT. Textproduktionen sker numera endast på www.greatcontent.com och har utvidgats med flertalet språk och ämnesområden. Projektförfrågningar kan ni även fortsättningsvis skicka genom vårt kontaktformulär. Följande FAQ:s gäller nu för greatcontent Group.

På vilka språk kan TripsByTips producera texter?

Vad kostar det att beställa innehåll från TripsByTips?

Tar TripsByTips även på sig översättningsuppdrag?

Har jag en fast kontaktperson under projektet?

När bör jag beställa ett abonnemang, ett kontingent?

Vilka typiska innehållsformat använder TripsByTips?

Tar TripsByTips även på sig SEO- och ämnesresearch?

Hur lång tid tar det att producera en stor mängd innehåll?

Hur kommer texterna till min sida?

I vilka format levererar TripsByTips innehållet?

Erbjuder TripsByTips även automatiserade publiceringslösningar?

Producerar TripsByTips även innehåll vid sidan av turism?

Hur garanterar TripsByTips en konstant och enhetlig kvalitet?

Vad gör TripsByTips förutom texter?

Om ni inte skulle hitta svar på er fråga här

Vad är TripsByTips?

T.o.m. slutet av 2019 producerades turisttexter och foton på plattformen www.tripsbytips.de. Frilansare hade möjlighet att skriva turisttexter för online-marknadsföring och att ta sig an bilduppdrag.

Varför hittar jag inga uppdrag längre hos TripsByTips?

Hur får jag ett konto hos greatcontent?

Varför har mitt konto hos greatcontent en särskild nivå?

Jag har innestående utbetalningar hos TripsByTips. Hur får jag mina pengar?

Om du inte skulle hitta svar på din fråga